SA KKR Kihnu kultuuriruum Üritused Seltsid Trükised Pärimuspreemia Meedia meist Sõbrad Kontakt
 
Get Adobe Flash player

Avaleht


Kihnu Kultuuriruum kanti 2003. aastal UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. 2008. aastal liideti see koos teiste "meistriteostega" inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

Kultuuriruum on ainulaadne Läänemere geograafilises lähiümbruses, selle silmatorkavaks omapäraks on Kihnu Ja Manija saarel valitsev kogukondlik elulaad, mitmekesised kultuuritavad, Kihnu keel ja looduskeskkond. Kihnu elulaad ja elatusallikad on alati sõltunud ümbritsevast Läänemerest, mis mängib olulist rolli kogukonna tekkimises ja tavada kujunemises.

 SA Kihnu Kultuuriruumi eesmärk on Kihnu vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja arendamine võimalikult autentsel kujul. Oluliseim on Kihnu kultuuris osalejate ringi laiendamine, eriti noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga Kihnu ja Manija saarel.

 

 UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse nimekiri

Rahvakultuuri Keskus


Facebook: SA Kihnu Kultuuriruum

 

SA Kihnu Kultuuriruum osaleb projektis „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena - UNESCO-Turism"