SA KKR Kihnu kultuuriruum Üritused Seltsid Trükised Pärimuspreemia Meedia meist Sõbrad Kontakt
 
Get Adobe Flash player


SA Kihnu Kultuuriruum osaleb projektis UNESCO-Turism

SA Kihnu Kultuuriruum osaleb projektis „Omakultuuri piirkondade arendamine ja tutvustamine turismi sihtkohtadena - UNESCO-Turism"

Eestis ja Lätis on 4 unikaalset piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi rannik – kus vanad kultuuritraditsioonid on hoitud elus kohalike inimeste igapäevaelu osana. Sellele vaatamata on unikaalne kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO-märk antud piirkondade tutvustamisel turismisihtkohtadena liialt vähe kasutatud.Kuna UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Nimekirja ametlikku logo ei ole lubatud turunduse eesmärgil kasutada, on vajadus ühise slogani järele endi tutvustamiseks ja turundamiseks turismi sihtkohana.

Projekti eesmärgid:

Projekti tulemusena loovad partnerid ainulaadse turismitoote, mis koosneb kohalikust kultuuripärandist, kohalike turismiettevõtete teenustest ja atraktiivsetest turismiobjektidest. Ühiselt loodud turismitoode muudab mainitud omakultuuri piirkondade unikaalse väärtuse turistidele kättesaadavamaks, arusaadavamaks ja atraktiivsemaks.

Projekti tegevused:

TP1 Tootearendus
TP2 UNESCO-märgi tulemuslik kasutamine piirkonna kui turismisihtkoha tutvustamisel
TP3 Turundus ja kommunikatsioon

Projekti partnerid:

MTÜ Setomaa Turism, SA Seto Instituut, Rahvuskultuuri Keskus "Suiti", Dundaga Vallavalitsus, Ventspilsi Vallavalitsus, Läti Maaturismi Ühendus "Lauku ceļotājs", Kihnu Vallavalitsus, SA Kihnu Kultuuriruum, Värska Vallavalitsus, Meremäe Vallavalitsus, Kuldiga Vallavalitsus, Alsunga Vallavalitsus

Projekti elluviimise periood:
01.03.2017 – 29.02.2020

Projekti eelarve:
1 123 547,00 EUR, sh. sisaldab Eesti-Läti programmi toetus 955 014,95 eurot.

Projekti avakoosolek ning partnerluslepingu allakirjastamine toimub 06.-07.märtsil Setomaal.