SA KKR Kihnu kultuuriruum Üritused Seltsid Trükised Pärimuspreemia Meedia meist Sõbrad Kontakt
 
Get Adobe Flash player

?ppekorraldus


  • Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse alusel.
  • Õpilase ja kooli vahel sõlmitakse leping.
  • Otsustuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.
  • Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel.
  • Kool loetakse lõpetatuks kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
  • Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.
  • Õppetöö viiakse läbi 1-õppeaasta pikkuste kursuste vormis. 

Õppemaksu summa on 10 eurot pill + 5 eurot iga lisapill, lasteaialastel vastvalt 5 eurot pill + 2,50 lisapill.
Soodushind alates kolmest lapsest või sotsiaalsetel põhjustel hoolekogu otsusega. Õppemaksu maksimummääraks jäi 35 eurot.

Pärimuskooli õpilastel ja lapsevanematel on võimalik kasutada eKooli.

Kihnu Pärimuskooli eksamikomisjoni otsus nr 1 (14. mai 2014)