SA KKR Kihnu kultuuriruum Üritused Seltsid Trükised Pärimuspreemia Meedia meist Sõbrad Kontakt
 
Get Adobe Flash player

Pilliõpe


PÄRIMUSMUUSIKA AKORDION

Maht tundides: 1 individuaaltund nädalas (45 minutit)
Õpetuse eesmärgid:
Lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest, omandada läbi pärimusmuusika 
elementaarsed akordionimängu oskused. 
Arendada õpilase isiklikku musitseerimiskogemust ja loovust.
Vastavalt õpilase individuaalsele muusikalisele arengule ning taotlustele anda 
nii teoreetilised kui ka praktilised taustateadmised aktiivseks 
pärimusmuusikaalaseks harrastustegevuseks. 

PÄRIMUSMUUSIKA VIIUL

Maht tundides: 1 individuaaltund nädalas (45 minutit)
Õpetuse eesmärgid:
Õppe eesmärgiks on omandada pärimusliku viiulimängutraditsiooni abil
musitseerimiseks vajalikud tehnilised baasvõtted ja muusikalised
oskused. Samuti arendada õpilase isiklikku musitseerimiskogemust ja
loovust.
 
KITARR
 
Maht tundides: Tsükliõpe laagrites ja pilliõppepäevadel.
Õpetuse eesmärgid
Õppe eesmärgiks on omandada pärimusliku pillimängutraditsiooni abil 
musitseerimiseks vajalikud tehnilised baasvõtted ja muusikalised oskused. Samuti 
arendada õpilase isiklikku musitseerimiskogemust ja loovust.
 
PÄRIMUSMUUSIKA LÕÕTS
 
Maht tundides: Tsükliõpe laagrites ja pilliõppepäevadel.
Õpetuse eesmärgid:
Õppe eesmärgiks on õppida mängima erinevaid lõõtspillide tüüpe ja
nende mängutehnikaid, samuti tunda eesti pärimusmuusikat, õppida
selle kaudu muusikalisi oskusi ning arendada loovust.