Pillilaager

SA Kihnu Kultuuriruum korraldab läbi Kihnu Pärimuskooli lastele iganädalast pilliõpet (akordion, viiul, võimalusel lõõts ja kitarr) ning ansambliproove, ühist koosmängu harjutamist. Iga teatud ajavahemiku tagant toimub pärimuskultuuri toetav pillilaager, kus harjutatakse mitmel järjestikusel päeval tuntud rahvamuusikute käe all pillimängu, õhtuti toimuvad kihnu tantsuklubid. Laagrid on toimunud teatud regulaarsusega alates 2008. aastast nii koolivaheaegadel Kihnus kui ka Manija saarel.
 
Kihnu Kultuuriruumi pillilaagrid kannavad mitut olulist eesmärki nooremale põlvkonnale pärimuskultuuri edasiandmiseks ning seetõttu võib neid laagreid nimetada laiemalt Kihnu pärimuslaagriteks:
    1. Pillimäng, ansambliproovid
    2. Laul, regilaul
    3. Pärimustants, laagrite raames korraldame alati
        ka avatud tantsuõhtuid külarahvale
    4. Kunst, suund naivism, laagi lõpuks valmib iga kord kunstinäitus
    5. Käsitöö 

Metsamaa pillilaagris 2008 ärkas ellu Kihnu laste pillimängu soov. Toonasest laagrist võttis osa 35 õpilast, kellest nüüdseks on saanud juba mitu head külapillimeest. Tänu Kihnu Kultuuriprogrammile said laagrid jätkuva toetuse ning pillimängu õpe sai jätkuda, tänasel päeval toimib Kihnu koolis individuaalõpe, kokku õpib akordioni 25 õpilast ja samavõrd palju on viiuliõpilasi. Kuna puudub alaline lõõtsa- ja kitarriõpetaja, aitavad laagrid seda tühimikku täita ning huvlised saavad neid pille laagrites ja pilliõppepäevadel õppida.